1 / 3
KUNTAL.ORG
2 / 3
KUNTAL.ORG
3 / 3
KUNTAL.ORG

Hai phiếu xổ s ố của Washington 817;s xổ số được mua tại Federal Way

Anh có may mắn không?Hai tờ Công ty Hoa Kỳ: Số Công ty Công ty Hoa Kỳ

Công ty đã xác định giá trị của đội vận chuyển vận động ở Washington;897.8Vào thời hạn rút tiền của phạt;817, người chiến thắng có hàng trăm ngày để nhận tiền thưởng.Get more news about Cá cược trực tuyến,you can vist hanoibetting

Chiếc vé Hit-5 đầu tiên, cùng với giải thưởng đã được mua vào tháng Bảy 18, 2020, tại Winco Foods in Federal Way (160 SW Campus Dr.) và coi là thứ Năm, Jan.14.Một giải thưởng khác chưa được xác nhận của $120,000 Hit-5 Vé đã được mua vào tháng Bảy, 2020, ở Safeway in Federal Way (1207 S. 320th St.) và hạn là thứ Hai, Jan.18.

Để yêu cầu các vé bên trên, người chiến thắng có vé cho., 100,000 hoặc nhiều hơn được lệnh gọi Bộ chỉ huy xổ s ố tại (360)810-288 để lên lịch hẹn một cuộc hẹn đòi hỏi an to àn trực tiếp tại văn phòng Hành dinh Olympia.

Advertisement